ВІДОМОСТІ про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа” Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)
Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 18.09.17 Фізична особа 33,3880% 0,0000%
2 18.09.17 Фізична особа 32,8767% 0,0000%
3 18.09.17 Фізична особа 0,0150% 66,2797%

Зміст інформації: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» (далі — Товариство), повідомляє, що 18.09.2017 року від акцiонера — фiзичної особи було отримано повiдомлення про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Пакет власника акцiй — фiзичної особи збiльшився з 40 штук голосуючих акцій, що становило 0,0150 % до 176 304 штук акцій, що становить 66,2797 % голосуючих акцій. Пiдставою змiни пакету акцiй акцiонера — фiзичної особи є набуття акцій акцій на підставі договору дарування.

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *