ПрАТ “Лугцентрокуз ім. С. С. Монятовського” повідомляє

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення, – 07.11.2017 р., позачергові загальні збори акціонерів. Вид – акції, тип – прості, кількість – 686 400  шт., сума цінних паперів – 3 603 500,00  грн., номінальна вартість – 5,25 грн. Спосіб їх розміщення  – приватний. Ціна розміщення – 5,25 грн., затверджена наглядовою радою на підставі ринкової вартості акцій визначеної незалежним оцінювачем. Розмір збільшення – 3 603 500,00 грн. Розміщення акцій може призвести до зміни власників значних пакетів акцій, а саме: фізичної особи, яка володіє 176304  простими акціями, що становить 66,69346% від статутного капіталу, фізичної особи, яка володіє 87537 простими акціями, що становить 33,11405% від статутного капіталу. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення – 258%. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення – 100%. Права та обов’язки акціонерів визначені в статуті Товариства. Спосіб оплати цінних паперів – здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях  шляхом безготівкового перерахування учасником розміщення на відповідний поточний рахунок Товариства. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів – залучені від розміщення акцій 3 603 500,00 грн. планується направити на оновлення основних засобів виробництва. Рішення приймалося 176 304 голосами, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Можливість конвертації цінних паперів  не передбачається.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *