ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898) відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”  25.10.2019 року отримало по пошті повідомлення від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”  (код ЄДРПОУ 13392898) відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». (вих. №04/10-19-2 від 04.10.2019 р.)

Повідомлення має наступний зміст:

«

вих. №04/10-19-2 від 04.10.2019 р.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

01010, м. Київ, вул. Московська, 8

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” 

93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3,

Ідентифікаційний код юридичної особи 13392898

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ

про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій,

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”  (код ЄДРПОУ 13392898)

відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ЄДРПОУ 40087878) повідомляє про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”  (код ЄДРПОУ 13392898) (надалі Товариство).

Кількість акцій Товариства, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ЄДРПОУ 40087878)  та його афілійованим особам на дату подання повідомлення становить: 263 801 штук простих іменних акцій у бездокументальній формі (номінальна вартість 5,25 грн за 1 штуку), що становить 99,1733% частки у статутному капіталі Товариства, та 1 528 штук привілейованих іменних акцій у бездокументальній формі (номінальна вартість 5,25 грн за 1 штуку), що становить 0,5744% частки у статутному капіталі Товариства.

 

1 Кількість акцій товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ЄДРПОУ 40087878)

01042, м. Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 39, офіс 12.

1 528 (одна тисяча п’ятсот двадцять вісім) штук привілейованих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 0,5744% частки у статутному капіталі Товариства.

 

2 Структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) Додається
3 Найвища ціна акції, за якою власник домінуючого контрольного пакета, його афілійовані придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття 6 (шість)  грн. 30 (тридцять) копійок за одну акцію.

 

 

4 найвища ціна, за якою власник домінуючого контрольного пакета, його афілійовані особи опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи  
5 Дату набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства  03 жовтня 2019 року
6 Інформація про депозитарну установу(повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), в якій відкрито рахунок у цінних паперах мажоритарного акціонера АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”

( Ідентифікаційний код юридичної особи 14282829)

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4

 

 

Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 04 жовтня 2019 року
№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій Участь особи в товаристві, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства
пряма опосередкована сукупна
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ»

(ЄДРПОУ 40087878)

ЮО 1 99,1733 0 99,1733 ДОРОФЄЄВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 91025, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, ВУЛИЦЯ МОЧАЛОВА, БУДИНОК 61.  

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

 

 

Директор

ТОВ “ФК “ТРАСАНТ”                                                                                К.В. Дорофєєв

М.П.

»

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” 25.10.2019 року отримало по пошті повідомлення від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898) (вих. №04/10-19-1 від 04.10.2019 р.)

Повідомлення має наступний зміст:

«
вих. №04/10-19-1 від 04.10.2019 р.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
01010, м. Київ, вул. Московська, 8

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”
93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3,
Ідентифікаційний код юридичної особи 13392898

ПОВІДОМЛЕННЯ
про набуття права власності на контрольний пакет акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898)

Керуючись статтею 65 / статтею 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», код ЄДРПОУ 40087878, (надалі – «Товариство»), повідомляє про те, що
03 жовтня 2019 року за наслідками підписання договору про задоволення вимог заставодержателя №БВ-190918-0001 від 18 вересня 2019 року, набуло одночасно контрольний, значний контрольний і домінуючий контрольний пакет акцій Товариства.
Дата набуття контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакету акцій Товариства – 03 жовтня 2019 року.
Кількість акцій товариства, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ЄДРПОУ 40087878) та його афілійованим особам на дату подання повідомлення становить: 263 801 штук простих іменних акцій у бездокументальній формі (номінальна вартість 5,25 грн за 1 штуку), що становить 99,1733% частки у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898), та 1 528 штук привілейованих іменних акцій у бездокументальній формі (номінальна вартість 5,25 грн за 1 штуку), що становить 0,5744% частки у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898).
Найвищу ціну, за якою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», код ЄДРПОУ 40087878 придбавало акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття – 6 (шість) грн. 30 (тридцять) копійок за одну акцію.

Директор
ТОВ “ФК “ТРАСАНТ” К.В. Дорофєєв
М.П.
»

ПОВІДОМЛЕННЯ про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” 25.10.2019 року отримало по пошті повідомлення від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898) (вих. №18/09-19 від 18.09.2019 р.)

Повідомлення має наступний зміст:
«
вих. №18/09-19 від 18.09.2019 р.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
01010, м. Київ, вул. Московська, 8

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”
93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3,
Ідентифікаційний код юридичної особи 13392898

ПОВІДОМЛЕННЯ
про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакету ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898)

Відповідно до ч.1 ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ЄДРПОУ 40087878) повідомляє про укладення 18.09.2019 року договору про задоволення вимог заставодержателя №БВ-190918-0001.
За наслідками виконання даного договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» (ЄДРПОУ 40087878) стане власником домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (код ЄДРПОУ 13392898) (надалі Товариство) у розмірі 263 801 штук простих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 99,1733% частки у статутному капіталі Товариства, та у розмірі 1 528 штук привілейованих іменних акцій у бездокументальній формі, що становить 0,5744% частки у статутному капіталі Товариства.

Директор
ТОВ “ФК “ТРАСАНТ” К.В. Дорофєєв
»

ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С. С. МОНЯТОВСЬКОГО” повідомляє:

На позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ IМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО”, що відбулися 03.09.2019-04.09.2019 було включно в органи управління Товариства – посаду начальника юридичного відділу, на яку було призначено – Сердюкову Ірину Валеріївну, яка володіє 0,0 % акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Сердюкова І.В обіймала посаду начальника юридичного відділу.

Report (2)

Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 03.09.2019 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1542
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28.08.2019.

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 263842
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28.08.2019.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 03.09.2019 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані

Загальна кількість акцій – 1650

Загальна кількість голосуючих акцій – 1542

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 23.07.2019

 

Тип акцій – Акції іменні прості

Загальна кількість акцій – 264350

Загальна кількість голосуючих акцій – 263842

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 23.07.2019

ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С. С. МОНЯТОВСЬКОГО” повідомляє:

На рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ IМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО”, що вiдбулися 23.04.2019-26.04.2019 було прийнято рiшення про дострокове добровiльне припинення повноважень Сидорчука А.В., як Голови Наглядової Ради та члена наглядової ради з 26.04.2019 року. Строк перебування на посадi з 07.11.2017 року по 26.04.2019 року. Сидорчук А.В. володiє 99,768% акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Новий склад наглядової ради не призначено (не обрано). Протягом трьох мiсяцiв будуть скликанi позачерговi загальнi збори для обрання членiв наглядової ради. Повноваження Наглядової ради покладенi на Загальнi збори, а повноваження наглядової ради з пiдготовки та проведення загальних зборiв покладенi на виконавчий орган Товариства.

Report (6)

Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 23.04.2019 року

Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» 23.04.2019 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1542
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17.04.2019.

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 263842
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17.04.2019.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»  23.04.2019 року

Тип акцій – Акції іменні привілейовані
Загальна кількість акцій – 1650
Загальна кількість голосуючих акцій – 1542
Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 12.03.2019

Тип акцій – Акції іменні прості
Загальна кількість акцій – 264350
Загальна кількість голосуючих акцій – 263842
Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 12.03.2019

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»

м. Рубіжне  28 лютого 2019 року

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»;

Місцезнаходження: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 37, офіс 3.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: Річні загальні збори відбудуться 23.04.2019 року об 11-00 год., за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде здійснюватися за місцем проведення річних загальних зборів з 10:20 до 10:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 17 квітня 2019 року.

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати, на строк до завершення річних загальних зборів акціонерів, лічильну комісію у складі однієї особи – Голови тимчасової лічильної комісії призначеної протоколом Наглядової ради Товариства від 28.02.2019 року.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів – Сердюкову І.В., секретарем річних загальних зборів акціонерів – Ткаченка Д.А.

3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах.
Проект рішення: Схвалити рішення Голови Наглядової ради Товариства від 28.02.2019 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2018 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення №1: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2018 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звіту виконавчого органу Товариства (директора генерального Товариства) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2018 роки у зв’язку з відсутністю такого звіту.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2018 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення №1: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014-2018
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2018 у зв’язку з відсутністю такого звіту.

6. Затвердження річних звітів результатів діяльності Товариства за 2014-2018 роки.
Проект рішення №1: Затвердити річні результати діяльності Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2014-2018 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014-2018 роки у зв’язку із відсутністю фінансової звітності.

7. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2018 роки.
Проект рішення №1: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки.
Проект рішення №2: Прийняти рішення про неможливість розгляду і затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2018 роки, у зв’язку з їх відсутністю.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014-2018 роки.
Проект рішення: Прибуток, в разі наявності, отриманий Товариством за 2014-2017 роки залишити нерозподіленим. У разі наявності збитків, отриманих Товариством за 2014-2018 роки, покрити їх за рахунок нерозподіленого прибутку та/або прибутку, що отримає Товариство в майбутніх роках.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформація про дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: http://www.lck.com.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, протягом робочих години (з 09:00 до 17:00) за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 37, офіс 3, а у день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор генеральний Мірошников Олександр Гаврилович.

Для участі та голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства).

Наглядова рада
ПрАТ «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»