ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (ідентифікаційний код юридичної особи: 13392898, адреса місцезнаходження 93000, Луганська область, місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3,) відповідно до вимог ч. 8 ст. 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє, що 27.12.2019 р. отримало від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”, наступного змісту:

«вих. №27/12-19 від 27.12.2019 р.
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”
93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3,
Ідентифікаційний код юридичної особи 13392898

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”
( код за ЄДРПОУ- 13392898)

З метою реалізації прав, передбачених ст.65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” та на виконання положень ст.65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», в особі директора Дорофєєва К.В., який діє на підставі Статуту (надалі – ТОВ «ФК «ТРАСАНТ», заявник Вимоги або Заявник), що є власником домінуючого контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” (надалі – ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” або Товариство, ідентифікаційний код: 13392898, адреса місцезнаходження: 93000, Луганська область, місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3), надсилає цю публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства (надалі – “Публічна безвідклична вимога” або “Вимога”).

Інформація відповідно до частини восьмої ст.65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”:

1. Відомості про заявника Вимоги та його афілійованих осіб, що набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій:

1) інформація про заявника Вимоги – власника домінуючого контрольного пакета акцій:
Повне найменування відповідно до установчих документів:
– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ»

Код за ЄДРПОУ:
– 40087878

Місцезнаходження:
– 01042, м. Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 39, офіс 12.

Афілійовані до Заявника особи, що набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій:
– афілійовані до Заявника особи відсутні.

2) кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства:

Після набуття домінуючого контрольного пакета акцій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» належить (пряме володіння):
– 263 801 штук простих іменних акцій, що становить 99,173308% частки у статутному капіталі Товариства,
– 1 528 штук привілейованих іменних акцій, що становить 0,574436% частки у статутному капіталі Товариства;

Опосередковано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» акції Товариства не належать;

3) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи:

повне найменування:
– АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»;

місцезнаходження:
– 01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

код за ЄДРПОУ:
– 23494714;

реквізити рахунку у цінних паперах:
– 300780-UA40003928;

4) контактні дані:

контактні особи:
– представник по довіреності – Левенков Андрій Сергійович;

телефон/факс:
– +380(095)113-46-50;

електронна пошта:
– fk-trasant@ukr.net;

адреса для листування:
– 01042, м. Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 39, офіс 12;

5) дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства:
– 04.10.2019 року.

2. Відомості про:

заявника Вимоги – уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій:
– уповноважена особа відсутня;

кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій:
– особи, що діяли спільно із Заявником відсутні;

кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно):
– афілійовані особи щодо Заявника та афілійовані особи щодо осіб які діяли спільно із Заявником відсутні;

3. Відомості про акціонерне товариство:
1) повне найменування відповідно до установчих документів:
– ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”

2) код за ЄДРПОУ:
– 13392898;

3) місцезнаходження:
– 93000, Луганська область, місто Рубіжне, вулиця Володимирська, будинок 37, офіс 3;

4) номінальна вартість однієї простої акції товариства:
– 5,25 грн.

5) загальна кількість простих акцій товариства:
– 264 350 штук;

6) код ISIN випуску простих акцій товариства:
– UA4000083554;

7) номінальна вартість однієї привілейованої акції товариства:
– 5,25 грн.

8) загальна кількість привілейованих акцій товариства:
– 1 650 штук;

9) код ISIN випуску привілейованих акцій товариства:
– UA4000083562;

4. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника Вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

1) повне найменування депозитарної установи;
– АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»;

2) місцезнаходження депозитарної установи;
– 01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи;
– 23494714;

4) реквізити рахунку у цінних паперах;
– 300780-UA40003928;

5) власник рахунку у цінних паперах.
– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ»;

5. Відомості про ціну придбання акцій, а також порядок визначення такої ціни:

1) Ціна придбання акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО” становить:
– 13,65 (тринадцять гривень 65 коп.) гривень без ПДВ за одну просту іменну акцію Товариства.
– 13,65 (тринадцять гривень 65 коп.) гривень без ПДВ за одну привілейовану іменну акцію Товариства.

2) Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

3) Визначення ціни придбання акцій здійснюється згідно із порядком встановленому ч.5 ст.65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”. Ціна придбання акцій визначалась, як найбільша з таких:
–ринкова вартість визначена суб’єктом оціночної діяльності – ПП “Енергомакс” відповідно до статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства”, за станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та затверджена рішенням позачергових загальних зборами акціонерів Товариства, які відбулися 14.11.2019-15.11.2019. Визначена суб’єктом оціночної діяльності – ПП “Енергомакс” ринкова вартість акцій складає:
– 13,65 (тринадцять гривень 65 коп.) гривень без ПДВ за одну просту іменну акцію Товариства,
– 13,65 (тринадцять гривень 65 коп.) гривень без ПДВ за одну привілейовану іменну акцію Товариства;

– найвища ціна, за якою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» придбало акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, становить:
– 6,30 (шість гривень 30 коп.) гривень без ПДВ за одну просту іменну акцію Товариства,
– 6,30 (шість гривень 30 коп.) гривень без ПДВ за одну привілейовану іменну акцію Товариства ;

– найвища ціна, за якою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ», його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСАНТ» домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – такого придбання не відбувалось.

6. Відомості про банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу):

1) повне найменування банківської установи:
– АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»;

2) місцезнаходження банківської установи:
– 01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

3) код за ЄДРПОУ банківської установи:
– 23494714;

7. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою:

1) порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника:
– розміщує Вимогу на своєму веб-сайті;
– розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
– надсилає засвідчену Товариством копію Вимоги разом із засвідченою Товариством копією договору, укладеного між Заявником та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, наступного робочого дня з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії Вимоги:
– встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства;
– надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції Товариства, копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);
– розміщує Вимогу на своєму веб-сайті.

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його Товариству.

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги. Товариство зобов’язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію надісланої Вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка.

Товариство протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомляє про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

2) порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги:

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії Вимоги разом із засвідченою Товариством копією договору, укладеного між Заявником та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та розпорядженням на складання реєстру власників простих іменних цінних паперів Товариства складає перелік акціонерів Товариства (реєстр/перелік власників іменних цінних паперів) станом на дату операційного дня, наступну за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання відповідного розпорядження Товариства, та направляє зазначений перелік/реєстр Товариству за способом отримання реєстру, вказаним Товариством в розпорядженні на складання реєстру власників простих іменних цінних паперів Товариства.

3) строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів складає список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надає такий список АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – АТ «АЛЬФА-БАНК»). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації відповідно до частин десятої та дванадцятої статті 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” та забезпечення встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої статті 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” (за необхідності) Заявник переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум АТ «АЛЬФА-БАНК», в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), та інформує про це Товариство.

Перерахування всього обсягу грошових сум у зазначеному порядку є належним виконанням Заявником зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

АТ «АЛЬФА-БАНК» протягом трьох років здійснює перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в робочі дні та робочий час у відділеннях АТ «АЛЬФА-БАНК», згідно такого переліку:
– Київське №1, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 4А
– Київське №39 м. Київ, вул. Василя Липківського, 39

Підставою для виплати коштів акціонерам є звернення акціонера до АТ «АЛЬФА-БАНК» з вимогою про виплату коштів.

АТ «АЛЬФА-БАНК» здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення акціонера/представника акціонера у випадках, передбачених законодавством з питань здійснення фінансового моніторингу. АТ «АЛЬФА-БАНК» здійснює перевірку наявності у акціонера/представника акціонера права на одержання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) на підставі даних списку осіб, у яких придбаваються акції, наданого Товариством, або на підставі інших документів, що підтверджують існування цього права, та на підставі інформації списку про обтяження акцій, які придбаваються.

У випадку виявлення АТ «АЛЬФА-БАНК» розбіжностей щодо даних акціонера (найменування/прізвище, ім’я по батькові (за наявності) акціонера, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податку) між зазначеними в списку осіб, у яких придбаваються акції, та в документах, пред’явлених акціонером, виплата коштів акціонеру здійснюється після надання акціонером додаткових документів, які підтверджують зміну його даних. У випадку виявлення АТ “«АЛЬФА-БАНК» інформації відповідно до списку щодо обтяження акцій акціонера, які придбаваються, виплата коштів такому акціонеру відбувається після зняття обтяження на право вимоги до АТ «АЛЬФА-БАНК» з виплати коштів (або їх частини) з рахунку умовного зберігання (ескроу) у встановленому чинним законодавством України порядку.

У разі встановлення особи акціонера/представника акціонера та підтвердження наявності у акціонера/представника акціонера права на одержання коштів, АТ «АЛЬФА-БАНК» здійснює перерахування/виплату коштів акціонеру/представнику акціонера впродовж одного банківського дня з моменту звернення акціонера/представника акціонера до АТ «АЛЬФА-БАНК» з вимогою про виплату шляхом безготівкового переказу коштів на зазначений акціонером/представником акціонера банківський рахунок або шляхом виплати коштів готівкою в касах АТ «АЛЬФА-БАНК».

4) порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Замовником в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої статті 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”, та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої статті 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”, у разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги.

5) порядок та форма оплати акцій:

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, складеним відповідно до ст.65-2 Закону України “Про акціонерні товариства”, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, – також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність), АТ «АЛЬФА-БАНК» здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

6) порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги:

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник. АТ «АЛЬФА-БАНК» не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Товариства, пов’язані з виконанням вимог законодавства щодо обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із доданими оригіналами або засвідченими копіями документів, що підтверджують зазначені витрати.

Контактний телефон для зворотних зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї Вимоги:
представник по довіреності – Левенков Андрій Сергійович,
телефон/факс: +380(095)113-46-50;
електронна пошта: fk-trasant@ukr.net;
адреса для листування: 01042, м. Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 39, офіс 12.

Директор
ТОВ “ФК “ТРАСАНТ” _______________ К.В. Дорофєєв
М.П.
»

Дата відправлення засвідченої копії Публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів – 28 грудня 2019 року.

ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ
ІМ. С.С.МОНЯТОВСЬКОГО”

Публічна безвідклична вимога

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *