ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С. С. МОНЯТОВСЬКОГО” повідомляє:

На рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ “ЛУГЦЕНТРОКУЗ IМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО”, що вiдбулися 23.04.2019-26.04.2019 було прийнято рiшення про дострокове добровiльне припинення повноважень Сидорчука А.В., як Голови Наглядової Ради та члена наглядової ради з 26.04.2019 року. Строк перебування на посадi з 07.11.2017 року по 26.04.2019 року. Сидорчук А.В. володiє 99,768% акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Новий склад наглядової ради не призначено (не обрано). Протягом трьох мiсяцiв будуть скликанi позачерговi загальнi збори для обрання членiв наглядової ради. Повноваження Наглядової ради покладенi на Загальнi збори, а повноваження наглядової ради з пiдготовки та проведення загальних зборiв покладенi на виконавчий орган Товариства.

Report (6)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *