ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»

м. Рубіжне                                                                                25 жовтня 2019 року

 

В порядку ч. 5 ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, було прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО» (далі Товариство) з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, так як цього вимагають інтереси Товариства.

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО»;

Місцезнаходження: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: позачергові загальні збори відбудуться 14.11.2019 року об 11-00 год., за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:  Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах буде здійснюватися за місцем проведення позачергових загальних зборів з 10:20 до 10:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 11 жовтня 2019 року.

перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати, на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів, лічильну комісію у складі – Голови лічильної комісії – Ейхмана Л.В., членів комісії: Косорукової Н.М., Риндіна Д.І.

 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів – Сердюкову І.В., секретарем позачергових  загальних зборів акціонерів – Ткаченка Д.А.

 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства

Проект рішення: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим та засвідчений печаткою Товариства.

 4. Про залучення суб’єкта оціночної діяльності для визначення ринкової ціни акцій Товариства.

Проект рішення:

Для визначення ринкової ціни акцій Товариства залучити суб’єкт оціночної діяльності – ПП “Енергомакс” (ідентифікаційний код юридичної особи: 31237977, місцезнаходження: 03042, м. Київ, вул. В. Стуса, буд. 23/9, кім. 16, Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №528/18 виданий Фондом державного майна України 25.06.2018 року). 

 5. Затвердити ринкову вартість простих іменних акцій Товариства.

Проект рішення: затвердити ринкову вартість – однієї простої іменної акції Товариства, в розмірі який було визначено суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону України «Про акціонерні товариства», згідно наданого звіту.

 6. Затвердити ринкову вартість привілейованих іменних акцій Товариства.

Проект рішення: затвердити ринкову вартість – однієї привілейованої іменної акції Товариства, в розмірі який було визначено суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону України «Про акціонерні товариства», згідно наданого звіту.

 7. Повідомлення про прийняте рішення.

Проект рішення: Доручити виконавчому органу Товариства повідомити про затверджену ринкову вартість акцій Товариства, у відповідності до встановлених норм діючого законодавства.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформація про дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: http://www.lck.com.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, протягом робочих години (з 09:00 до 17:00) за адресою: 93000, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Володимирська, будинок 37, офіс 3, а у день проведення позачергових загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Товариства Сердюкова Ірина Валеріївна.

Для участі та голосування у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства  (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерного товариства).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *