Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

На річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУГЦЕНТРОКУЗ ІМ. С.С. МОНЯТОВСЬКОГО” 23.04.2020 року було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Відомості щодо правочинів: характер правочинів – забезпечення господарської діяльності Товариства терміном до 30.04.2020 року; гранична сукупна вартість правочинів – 100000 тис. грн.; вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 541996 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 11,2 %; загальна кількість голосуючих акцій – 264350 штук простих іменних акцій, 1 650 штук привілейованих іменних акцій; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 264350 штук простих іменних акцій, 1650 штук привілейованих іменних акцій; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 264350 штук простих іменних акцій; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – відсутні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *